Rada Pedagogiczna

Skład

dyrektor szkoły, matematyka

zastępca dyrektora, logopeda

zastępca dyrektora, matematyka

kierownik świetlicy

przyroda, biologia

nauczyciel wspomagający

reedukator

j. polski

j.angielski

nauczyciel wspomagający

fizyka, matematyka

nauczyciel wspomagający

nauczyciel wspomagający

informatyka, technika

wychowanie fizyczne

wychowawca świetlicy

pedagog szkolny

wychowanie przedszkolne

wychowawca świetlicy

psycholog

nauczyciel wspomagający

j.angielski

nauczyciel wspomagający

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca świetlicy

nauczyciel wspomagający

wychowawca świetlicy

nauczyciel wspomagający

edukacja wczesnoszkolna

matematyka, informatyka

matematyka, informatyka

religia

nauczyciel wspomagający

wychowawca świetlicy

nauczyciel wspomagający

rehabilitant

edukacja wczesnoszkolna

pedagog szkolny

nauczyciel wspomagający

Edukacja wczesnoszkolna

geografia, przyroda

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie przedszkolne

wychowanie fizyczne

edukacja wczesnoszkolna

matematyka

nauczyciel wspomagający, logopeda

nauczyciel wspomagający, edukacja dla bezpieczeństwa

informatyka, technika

nauczyciel wspomagający

nauczyciel wspomagający

psycholog

wychowawca świetlicy

wychowawca świetlicy

nauczyciel wspomagający

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca świetlicy

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca świetlicy

j.angielski

wychowanie fizyczne

nauczyciel wspomagający, doradca metodyczny

wychowawca świetlicy

historia

wychowawca świetlicy

nauczyciel wspomagający

terapeuta si

j.angielski, j.niemiecki

j. polski

nauczyciel wspomagający

terapeuta Si

nauczyciel wspomagający, doradca metodyczny

nauczyciel wspomagający

nauczyciel wspomagający

j.hiszpański

nauczyciel wspomagający

j. polski

nauczyciel wspomagający

bibliotekarz

nauczyciel wspomagający

wychowawca świetlicy

wychowawca świetlicy, j.angielski

wychowawca świetlicy

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca świetlicy

wychowawca świetlicy

wychowawca świetlicy

wychowawca świetlicy

plastyka, technika

nauczyciel wspomagający

Dokumenty

Akty prawne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2012 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Łosiowski
Ilość wyświetleń: 5402
15 października 2019 23:12 (Tomasz Łosiowski) - Dodanie stanowiska: edukacja wczesnoszkolna.
15 października 2019 23:08 (Tomasz Łosiowski) - Dodanie stanowiska: wychowawca świetlicy.
15 października 2019 23:07 (Tomasz Łosiowski) - Dodanie stanowiska: matematyka.
Zatrzymaj banner przewijany